hakkimizda

Vakfın Amacı


(a) Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce yapısını, devlet, ulus, ekonomi, sosyal ve siyasal yaşam, bilim, kültür, din ve ahlak, ulusal ve evrensel politika ve diğer konulardaki görüşlerini bilimsel düzeyde, nesnel olarak belirlemek değişen koşulları göz önüne alarak geliştirmek, bu ve benzeri konularda araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu konularda bugüne kadar yapılmış bütün yerli ve yabancı araştırmaları, belgeleri toplamak, derlemek, Atatürk’ün görüş ve düşünceleri konusunda ülkemiz ve dünya kamuoyunu bilgilendirmek, bilinçlendirmek, kültürel faaliyetlerde bulunmak,


(b) Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini, bunların bugünkü yaşama kazandırdığı sonuçları ile gelecek yıllara yansıyacak doğal uzantılarını belirlemek, bunları kamuya, özellikle gençlere anlatmak,


(c) Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin temel yapısının ve yönetim ilkelerinin değiştirilmesine yönelik görüş ve çabalara karşı yasalar çerçevesinde ve bilimsel düzeyde savaşım vermek,


(d) Atatürk ilkeleri, düşünce sistemi ve devrimlerinin doğrultusunda hizmet ve eğitim kurumları kurmak, yönetmek, Atatürkçü düşünceyi benimseyen nitelikli ama ihtiyaç içinde olan gençler için yurtlar kurmak, eğitim ve öğrenimleri süresince burslar sağlamak,


(e) Türk ulusunun bütünlüğünü, egemenliğini, tam bağımsızlığını, çağdaş ve laik yapısını korumanın Türkiye ve dünya koşulları içindeki önemini ve esaslarını anlatmak, bu konularda bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, araştırma sonuçlarını her türlü etkinlik ve yayın yoluyla kamuoyuna duyurmak,


(f) Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumumuza ve insanlığa hizmet verenlere her yıl ATATÜRK ÖDÜLÜ vermek,


(g) Yukarıda belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği ve dayanışmayı sağlamak.