ATATÜRK VAKFI

 

 

ATATÜRK VAKFI YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Osman Şentürk Başkan
H. Metin Ertem 2.Başkan
Rıza Hamdi Onur Demirtaş Sayman
Engin Alkan Üye
Ayşe Poyraz Üye

KURUCU ÜYE LİSTESİ

Ahsen özgen
Inş. Müh. Ali Kasap
Ekonomist Ayhan Duruk
Ayşe Poyraz
İnş. Mühendisi Ayşegül Kiper
İnş. Mühendisi Beyza Taşkın
Avukat Birsen Eren
Bozkurt Güvenç
İnş. Y. Müh. Engin Alkan
Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu
Ferhan Karahüseyinoğlu
Makine Müh. Gülen Utku
Prof. Dr..Güngör Evren
Avukat H. Metin Ertem
Mali Müşavir Hayrettin Onay
Avukat Hüseyin Avni Durmuşoğlu
Hüseyin Aydın oğlu
Avukat İsmail Gömlekli
Kadir Recep Gücük
Prof. Dr. Koksal Bayraktar
Koksal Subaşı
Bekir Tarcan Klper
Öğr. Üyesi M. Tuğrul Özkan
M. Tuğrul Selçuk
Mert Çırak
Mithat Tuygun
İnş. Müh. Muhammet Gülsen
Necmi Erhan Kahraman
Nuriye Diren
Nurten Berkman
İnş. Y. Müh. Osman Nuri Taşkın
Avukat Osman Şentürk
Pakize Cücen
İnş. Y. Müh.Reşat Çelik Dinçer
Serdar Şentürk
Serpil Kesimoğlu
Sevgi Şentürk
Suphi Tekniker
Ufuk Erdüvenc
iMak. Mühendisi Yıldırım Ülkeroğlu
Yıldız Özkan
Yusuf Can Özsan
İnş. Y. Müh. Yüksel Balak
Prof. Dr. Zerrin Bayraktar