ÜLKEMİZİN VE ULUSUMUZUN

GELECEĞİNİN AYDINLANMASI İÇİN ,

SİZ DE BİR IŞIK YAKIN…

 

Vakfımız her yıl Atatürkçü düşünceye sahip, bilimsel çağdaş ve evrensel değerlere inanan, başarılı ancak olanakları  kısıtlı üniversite öğrencilerine burs vermektedir.

Vakfımıza yapılan çok sayıdaki başvurular ayrıntılı olarak incelenerek karşılıklı görüşmeler sonucunda belirlediğimiz bursiyer öğrencilerimiz ile aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek , öğrencilerin vakfa ve amacına olan bağları daha sağlam ve kalıcı hale  getirilmeye çalışılmaktadır.

Burs miktarı konusundaki temel yaklaşımımız, çok öğrenciye yetersiz ve kısıtlı miktarda burs vermek yerine daha az sayıda nitelikli öğrenciye aylık olarak ihtiyaçlarını karışılacak miktarda burs vermektir. Bu doğrultuda burs miktarları her yıl yeniden belirlenmektedir.

Ne var ki vakıf olarak mali olanaklarımız kısıtlı olduğundan çok sayıdaki burs taleplerine karşılık verme olanağı bulamamaktayız.

Vakıf olarak bu yıl için öğrencilere vermeyi planladığımız burslar için oluşturduğumuz fona her ay uygun göreceği miktarda  veya  dilediği kadar katkıda bulunmak isteyen kişi ve kurumların maddi destekleri daha çok sayıda öğrenciye burs vermemizi sağlayacaktır.

Zaman zaman  burs verdiğimiz öğrencilerimiz ve burs destekçilerimiz ile birlikte düzenleyeceğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerle aynı zamanda karşılıklı tanışma ve kaynaşmayı da hedeflemekteyiz.

ATATÜRK ilkelerini benimsemiş , özümsemiş daha çok öğrenci yetiştirmemize katkıda bulunmak , son zamanlarda  yoğunlaşan karanlığa karşı bir ışık da siz yakmak isterseniz aşağıda bulunan burs hesabımıza maddi destek ve katkılarda bulunabilirsiniz.

ATATÜRK VAKFI BURS FONU HESABI:

Türkiye Vakıflar Bankası

IBAN No = TR 630 0015 001 5800 729 36977 89

 

SAYGILARIMIZLA

Atatürk Vakfı  Yönetim Kurulu

 

Not : Burs fonumuza  katkıda bulunanlar kimlik ve iletişim bilgilerini e mail yoluyla veya nvakfa telefon ederek bildirmeleri önemle rica olunur.